Використання недеревних продуктів лісу

Створено: Четвер, 21 січня 2016
 
ПОБІЧНЕ КОРИСТУВАННЯ ЛІСОМ - це спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних користувань та заготівлі лісових матеріалів. 
До побічних лісових користувань належать: заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, розміщення пасік, заготівля сіна, випасання худоби.
До другорядних лісових матеріалів відноситься: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені та деревних соків.
Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав”яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо.
Проведення промислової діяльності по заготівлі дикорослих грибів,  ягід та лікарської сировини в лісах України лісогосподарськими підприємствами, приватними компаніями дозволяється тільки за умови виписки єдиного дозвільного документу — лісового квитка. Промислова заготівля будь-яких лісових ресурсів, в тому числі і другорядних (березовий сік, дикорослі гриби, ягоди, горіхи, лікарська сировина) проводиться лише за наявності лісового квитка, і тільки в межах відведених лісових ділянок. Відповідно рішення Львівської обласної ради  №186 від 07 червня 2016 року, лісовий квиток виписується лісогосподарським підприємством, на території якого проводиться заготівля другорядних лісових ресурсів, після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету та на рахунок державного підприємства. На підставі п.4 даного рішення, 50% коштів рентної плати за спеціальне  використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійсненні побічних лісових користувань і використання корисних властивостей лісу на рахунки місцевих рад та 50% на рахунки постійних лісокористувачів для фінансування видатків на лісовирощування.  Такий підхід сприяє посиленню контролю у сфері охорони, збереження, раціонального та не виснажливого використання лісових ресурсів і відповідно , в умовах нового бюджетного законодавства, дозволяє поповнити місцеві бюджети.
ДП “Сколівське лісове господарство” поряд з виробництвом основних видів продукції лісового господарства з деревини, займається побічними лісовими користуваннями. Так зокрема в 2015 році підприємством виписано 10 дозвільних документів — лісових квитків на заготівлю другорядних лісових матеріалів, а саме заготівлю ягід чорниці, грибів білих та новорічних ялинок. Тим самим до місцевих бюджетів надійшло більше 8,6 тис.грн.  рентної плати. В 2016 році намітилась тенденція до зростання, зокрема лісгоспом виписано 66 лісових квитків на заготівлю продукції побічного користування., а саме на заготівлю плодів чорниці, малини, бузини, грибів білих. Всього  приватним підприємцям району та області виписано лісових квитків на 212,7 тонн., що дало змогу місцевим радам отримати більше 94 тис.грн. Ця сума в порівнянні з лісовим доходом є мізерною, проте певні зрушення в відновленні давно забутого побічного користування уже намітились.
На даний момент лісгоспом спільно із Львівською лісовпорядчою експедицією проведено набір ділянок, на яких можливе проведення заготівлі плодів ожини, малини, чорниці, грибів, горобини звичайної та інших продуктів побічного користування лісом. Після проведення відповідних розрахунків визначено ліміти спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічного користування. Дані ліміти подалися на затвердження в Львівську обласну державну адміністрацію. Крім того, фонд заготівлі недеревної продукції лісу та його затверджений ліміт буде висвітлено на веб-сайті ДП “Сколівського лісгоспу” в розрізі лісництв та сільських рад.  
Продукти побічного користування лісом мають важливе комерційне значення. На міжнародних ринках користується попитом як мінімум 150 різних видів продуктів. Лісові ягоди і гриби здебільшого продають для безпосереднього споживання або на промислове перероблення на місцевому ринку. Відповідно, запрошуємо приватних підприємців, фізичних осіб до співпраці з нами в розділі побічного користування в законодавчому полі на користь України.
 
Провідний інженер з лісових культур 
ДП “Сколівське лісове господарство”
Лопушанський Р.І.
 
 
 
Протягом останніх років за фінансово-економічної кризи, веденню побічного користування лісом приділялась низька увага, частина приватних підприємців, фізичних осіб працювала в “тіні”,  проте за 2014-2015 роки спостерігається зростання зацікавленості до спеціального використання недеревних лісових ресурсів, зокрема заготівлі другорядних лісових матеріалів і побічних лісових користувань (заготівля дикорослих плодів, ягід, лікарських рослин та ін.). ДП “Сколівське лісове господарство” поряд з виробництвом основних видів продукції лісового господарства з деревини, займається побічними лісовими користуваннями. Так зокрема в 2015 році підприємством виписано 10 дозвільних документів — лісових квитків на заготівлю другорядних лісових матеріалів, а саме заготівлю ягід чорниці, грибів білих та новорічних ялинок. Тим самим до місцевих бюджетів надійшло більше 8,6 тис.грн.  рентної плати. Ця сума в порівнянні з лісовим доходом є мізерною, проте певні зрушення в відновленні давно забутого побічного користування уже намітились.
 
 

 

На даний момент лісгоспом спільно із Львівською лісовпорядчою експедицією проведено набір ділянок на яких можливе проведення заготівлі плодів ожини, малини, чорниці, грибів, горобини звичайної та інших продуктів побічного користування лісом. Проведено відповідні розрахунки лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічного користування. Дані ліміти подадуться на затвердження в Львівську обласну державну адміністрацію до 01.04.2016 року. Крім того, місця заготівлі, фонд заготівлі недеревної продукції лісу та його затверджений ліміт буде висвітлено на веб-сайті ДП “Сколівського лісгоспу” в розрізі лісництв та сільських рад.  
 

 

Порядок та умови
спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів

Ст. 1 Лісового кодексу України – ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Ст. 6 Лісового кодексу України – лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Ст. 66 ЛКУ (Загальне використання лісових ресурсів) – громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо.

Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів проводиться відповіднодо статтей 72, 73 Лісового кодексу України.

До побічних лісових користувань належать: заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, розміщення пасік, заготівля сіна, випасання худоби.

До другорядних лісових матеріалів відноситься: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені та деревних соків.

Лісови́й квито́к — єдиний дозвільний документ в Україні, який надає право лісогосподарським підприємствам, а також приватним компаніям, проводити промислову заготівлю дикорослих грибів, ягід та лікарської сировини в лісах України.

Для власних потреб громадяни проводять заготівлю вищезазначених продуктів безкоштовно. Заготівля ж березового соку та новорічних ялинок, як для власних потреб, так і за умови промислової заготівлі — проводиться з обов'язковою випискою Лісового квитка. За порушення цієї вимоги заготівельників-порушників чекає адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Такси для обчислення розміру шкоди, що може бути заподіяна, становлять (залежно від діаметра пошкодженого дерева до неприпинення росту) від 170 до 1000 грн, а за порушення правил заготівлі лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід розмір шкоди складає від 120 до 420 грн за 1 кг.

Наразі промислова заготівля будь яких лісових ресурсів в Україні, в тому числі й другорядних (березовий сік, дикорослі гриби, ягоди, горіхи, лікарські рослини…) проводиться лише за наявності — Лісового квитка, і тільки в межах відведених лісових ділянок. Форма і порядок видачі Лісового квитка визначені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Згідно з цією постановою Лісовий квиток для заготівельника виписується лісогосподарським підприємством, на території якого проводиться заготівля другорядних лісових ресурсів, після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету. Розмір нормативного збору за користування другорядними лісовими ресурсами визначається обласною радою і затверджується облдержадміністрацією. Лісовий квиток, з ініціативи Держкомлісгоспу, був затверджений Торговою промисловою палатою України, як обов'язковий документ, що підтверджує походження продукції. Відтак при здійсненні експортних операцій видачу сертифікату походження Торгово-промислова палата проводить лише при наявності Лісового квитка.

Такий підхід сприяв посиленню контролю у сфері охорони, збереження, раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів і відповідно, в умовах фінансово-економічної кризи, дозволив поповнити місцеві бюджети.

1. Згідно ст. 72, 73 Лісового кодексу України «Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої влади за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Згідно статті 31 п. 9 Лісового кодексу України «Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері лісових відносин» передбачено, що «обласні державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх території встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

2. Згідно п.2 «Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449, заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, провадяться за плату на підставі спеціального дозволу - лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду.

Обсяги щорічних заготівель продукції побічних лісових користувань встановлюються постійними лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449). Матеріали лісовпорядкування у свою чергу затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища (Ст. 48 Лісового кодексу України).

Розрахунок плати за заготівлю продукції побічного користування здійснюється постійними лісокористувачами і визначається як добуток обсягу заготівлі на нормативну вартість одиниці продукції (затвердженої розпорядженням голови Львівської ОДА від 18.06.2009 № 538/0/5-09). 

Місце заготівлі, обсяги та розмір плати за заготівлю продукції побічного користування зазначені в лісовому квитку (бланк лісового квитка затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761). Плата за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань 100% перераховується в місцевий бюджет (сільська рада).

Сертифікат походження товару видає Департамент експертиз та сертифікації походження товарів Торгово-промислової палати України.

Для отримання сертифікату походження товару на другорядні лісові ресурси необхідно: 

  • лісовий квиток;
  • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
  • фітосанітарний сертифікат;
  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісового кодекса України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.
2012-2021р. Всі права на матеріали  цього сайту належать ДП "СКОЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Design by Joomla 1.6 templates